Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), niniejszym oświadczam, że akceptując niniejszy punkt, rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia i nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu.

Niniejszym zgadzam się na natychmiastowe dostarczenie zamówionych przedmiotów. Zrzekam się prawa do wycofania zamówienia po rozpoczęciu procesu dostawy.

Rozumiem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego, jako konsument mam prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Niemniej jednak, świadomie i dobrowolnie decyduję się na rezygnację z tego prawa w odniesieniu do niniejszej umowy.

Moja decyzja wynika z pełnej świadomości konsekwencji prawnych oraz ekonomicznych tej rezygnacji. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do odstąpienia od umowy, jak również o skutkach jego zrzeczenia się.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny