Na základě článku 38, bodu 1 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2014, položka 827 ve znění pozdějších předpisů) tímto prohlašuji, že přijetím tohoto bodu se vzdávám svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data jejího uzavření a nebudu z tohoto důvodu uplatňovat žádné nároky.

Tímto souhlasím s okamžitým doručením objednaných předmětů. Vzdávám se práva odstoupit od objednávky po zahájení procesu doručení.

Chápu, že podle platných právních předpisů o ochraně spotřebitelů mám jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory do 14 dnů bez udání důvodu. Nicméně se vědomě a dobrovolně rozhodnu tohoto práva v souvislosti s touto smlouvou vzdát.

Mé rozhodnutí vychází z plného povědomí o právních a ekonomických důsledcích tohoto vzdání se práva. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o mém právu odstoupit od smlouvy a o důsledcích vzdání se tohoto práva.

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z našich webových stránek