Podmínky pro prodejce na kodyonline.pl

§ 1 Definice

 1. Internetový obchod - online platforma fungující na adrese kodyonline.pl, umožňující prodejcům prodávat digitální produkty.
 2. Prodejce - subjekt provozující obchodní činnost, který si vytvořil zákaznický účet na platformě kodyonline.pl a přeměnil ho na účet prodejce, nabízející své produkty k prodeji.
 3. Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka nakupující produkty nabízené prodejci na platformě kodyonline.pl.
 4. Administrátor - vlastník platformy kodyonline.pl, odpovědný za správu a administraci účtů prodejců.
 5. Provize - poplatek účtovaný administrátorem prodejci za každou prodejní transakci provedenou na platformě kodyonline.pl.

§ 2 Registrace prodejce

 1. Aby se stal prodejcem, musí zákazník nejprve vytvořit zákaznický účet na platformě kodyonline.pl.
 2. Po přihlášení jako zákazník má uživatel možnost přeměnit zákaznický účet na účet prodejce tím, že poskytne další informace a podá příslušnou žádost.
 3. Přeměna zákaznického účtu na účet prodejce vyžaduje poskytnutí pravdivých a aktuálních údajů, včetně kontaktních údajů a informací o obchodní činnosti.
 4. Po úspěšné přeměně účtu získává uživatel přístup k funkcím správy produktů a prodeje.

§ 3 Plány pro prodejce

Platforma kodyonline.pl nabízí tři úrovně plánů pro prodejce: Bronze, Silver a Gold. Každý plán se liší minimální délkou členství, požadovanými hodnoceními a výší provizí. Níže jsou uvedeny podrobné informace o jednotlivých plánech:

Bronze

 • Minimální délka členství: 0 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 0
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 0
 • Provize z prodeje: 10%
 • Pozice: 3

Silver

 • Minimální délka členství: 180 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 2.5
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 2.5
 • Provize z prodeje: 7%
 • Pozice: 2

Gold

 • Minimální délka členství: 365 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 4
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 4
 • Provize z prodeje: 4%
 • Pozice: 1

§ 4 Profil prodejce

 1. Po přeměně účtu na účet prodejce získá prodejce přístup ke své profilové stránce na adrese kodyonline.pl/moje-stranka.
 2. Profil prodejce bude obsahovat popis, titulní fotografii, logo a loga produktů. 3.### Czech (Čeština)

Podmínky pro prodejce na kodyonline.pl

§ 1 Definice

 1. Internetový obchod - online platforma fungující na adrese kodyonline.pl, umožňující prodejcům prodávat digitální produkty.
 2. Prodejce - subjekt provozující obchodní činnost, který si vytvořil zákaznický účet na platformě kodyonline.pl a přeměnil ho na účet prodejce, nabízející své produkty k prodeji.
 3. Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka nakupující produkty nabízené prodejci na platformě kodyonline.pl.
 4. Administrátor - vlastník platformy kodyonline.pl, odpovědný za správu a administraci účtů prodejců.
 5. Provize - poplatek účtovaný administrátorem prodejci za každou prodejní transakci provedenou na platformě kodyonline.pl.

§ 2 Registrace prodejce

 1. Aby se stal prodejcem, musí zákazník nejprve vytvořit zákaznický účet na platformě kodyonline.pl.
 2. Po přihlášení jako zákazník má uživatel možnost přeměnit zákaznický účet na účet prodejce tím, že poskytne další informace a podá příslušnou žádost.
 3. Přeměna zákaznického účtu na účet prodejce vyžaduje poskytnutí pravdivých a aktuálních údajů, včetně kontaktních údajů a informací o obchodní činnosti.
 4. Po úspěšné přeměně účtu získává uživatel přístup k funkcím správy produktů a prodeje.

§ 3 Plány pro prodejce

Platforma kodyonline.pl nabízí tři úrovně plánů pro prodejce: Bronze, Silver a Gold. Každý plán se liší minimální délkou členství, požadovanými hodnoceními a výší provizí. Níže jsou uvedeny podrobné informace o jednotlivých plánech:

Bronze

 • Minimální délka členství: 0 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 0
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 0
 • Provize z prodeje: 10%
 • Pozice: 3

Silver

 • Minimální délka členství: 180 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 2.5
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 2.5
 • Provize z prodeje: 7%
 • Pozice: 2

Gold

 • Minimální délka členství: 365 dní
 • Minimální průměrné hodnocení produktů: 4
 • Minimální průměrné hodnocení zpráv: 4
 • Provize z prodeje: 4%
 • Pozice: 1

§ 4 Profil prodejce

 1. Po přeměně účtu na účet prodejce získá prodejce přístup ke své profilové stránce na adrese kodyonline.pl/moje-stranka.
 2. Profil prodejce bude obsahovat popis, titulní fotografii, logo a loga produktů.
 3. Produkty prodejců budou proporcionálně propagovány prostřednictvím Google Merchants, Google Ads a dalších marketingových partnerů.
 4. Registrací jako prodejce uživatel souhlasí s propagací svých produktů a profilu uvedeným způsobem.

§ 5 Správa objednávek a plateb

 1. Všechny objednávky provedené kupujícími na produkty prodejce jsou realizovány prostřednictvím platformy kodyonline.pl.
 2. Platby za objednávky jsou zpracovávány platebním systémem integrovaným s platformou kodyonline.pl. Prodejce obdrží platby přímo na svůj účet, minus provize podle zvoleného plánu.

§ 6 Provize a poplatky

 1. Administrátor účtuje provizi za každou prodejní transakci provedenou prodejcem na platformě kodyonline.pl, podle zvoleného plánu (Bronze, Silver, Gold).
 2. Výše provize závisí na plánu zvoleném prodejcem.
 3. Prodejce má přístup k historii provizí a stavu plateb v panelu prodejce.

§ 7 Správa účtu prodejce

 1. Prodejce má přístup k panelu prodejce, kde může spravovat své produkty, objednávky, provize a komunikaci s kupujícími.
 2. Prodejce může exportovat a importovat produkty pro usnadnění správy zásob.
 3. Prodejce může vytvářet vlastní metody dopravy a stanovovat sazby za dopravu.

§ 8 Komunikace s kupujícími

 1. Platforma kodyonline.pl umožňuje komunikaci mezi prodejcem a kupujícím prostřednictvím systému zpráv.
 2. Prodejce je povinen odpovídat na zprávy kupujících co nejdříve.
 3. Veškerá komunikace by měla být vedena zdvořile a profesionálně.

§ 9 Hodnocení a komentáře

 1. Kupující mohou hodnotit a komentovat produkty a služby prodejce.
 2. Prodejce má právo odpovídat na komentáře a nahlásit komentáře, které porušují pravidla platformy nebo zákony, administrátorovi.
 3. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit komentáře, které porušují pravidla platformy.

§ 10 Výplata prostředků

 1. Prodejce může podat žádosti o výplatu prostředků nahromaděných na účtu prodejce.
 2. Výplaty jsou zpracovávány dvakrát měsíčně: 10. dne a 30. dne každého měsíce, pokud kalendářní měsíc nemá méně než 30 dní, pak se platba z 30. dne přesune na 10. den následujícího měsíce.
 3. Minimální částka pro výplatu je 1000 PLN.
 4. Poplatek za výplaty provedené mimo stanovený harmonogram je 3%. Pokud je výplata provedena podle harmonogramu, poplatek činí 0.99%.
 5. Administrátor si vyhrazuje právo ověřit údaje prodejce před zpracováním výplaty. V případě nesrovnalostí může být výplata zadržena, dokud nebudou vyřešeny.
 6. V případě jakýchkoliv zpoždění nebo problémů spojených s výplatou prostředků by měl prodejce ihned kontaktovat administrátora na e-mailové adrese: kontakt@kodyonline.pl.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Administrátor si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky. Všechny změny budou prodejcům oznámeny elektronicky.
 2. Záležitosti neupravené těmito podmínkami se řídí polským a mezinárodním právem, zejména předpisy o elektronickém obchodování a ochraně osobních údajů.
 3. Jakékoliv spory vyplývající z prodejní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím budou řešeny smírně, a v případě nedohody soudem příslušným pro sídlo administrátora.

§ 12 Kontakt

 1. Veškeré dotazy týkající se těchto podmínek nebo fungování platformy kodyonline.pl by měly být směřovány na e-mailovou adresu: kontakt@kodyonline.pl.

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z našich webových stránek